Mashup Singles


DJShyBoy_OldTownBrainStew.jpg

DJ ShyBoy_RockSugar.jpg

ShyBoy as Bradley Cooper and Lady Gaga vs Dua Lipa

SouljaSoldier_DJShyBoy.jpg

ShapeOfSupermodel_DJShyBoy.jpg

RaspberryBeyoncé.jpg

MiGenteDespacito.jpg

DJShyBoy_IFeelLoved.jpg

DJShyBoy_HauntedPussy.jpg

DJ ShyBoy - I Love Mashups

IntoGoodMidnightThrills.jpg
Mashup Albums


ShyBoy - Mashed in Space

ShyBoy - Mashed in Space


ShyBoy - Mashups from 'Water on Mars'

ShyBoy - Mashups from 'Water on Mars'


DJ ShyBoy & Freddy, King of Pants - MaDonna Summer

DJ ShyBoy & Freddy, King of Pants - MaDonna Summer


DJ ShyBoy Presents The RuPaul Mixtape

DJ ShyBoy Presents The RuPaul Mixtape


DJ ShyBoy - Stop Me Before I Mash Again 4

DJ ShyBoy - Stop Me Before I Mash Again 4


DJ ShyBoy - Stop Me Before I Mash Again 5

DJ ShyBoy - Stop Me Before I Mash Again 5


DJ ShyBoy - Mashterpiece Theater

DJ ShyBoy - Mashterpiece Theater


DJ ShyBoy - Justin Timestretch: Future Mash/Love Blends

DJ ShyBoy - Justin Timestretch: Future Mash/Love Blends


ALL MASHUPS ARE FOR PROMO USE ONLY • PLEASE SUPPORT THE ORIGINAL ARTISTS & RECORDINGS